Slovník fotografických pojmů - H

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   X   Z

H

HDR - High Dynamic Range:
Fotografie zachycující velký dynamický rozsah scény. Většinou se jedná o složeninu z několika snímků, které byly pořízeny různou expozicí (pomocí bracketingu). HDR snímky mohou vzniknout složením fotografií přímo ve fotoaparátu nebo pomocí vhodného programu při zpracování v PC (to zajišťuje větší kontrolu nad výsledným efektem).

Histogram:
Graf znázorňující rozložení jasů a stínů ve fotografii. Vodorovná osa grafu představuje úroveň jasu. Vlevo jsou nejtmavší hodnoty (až úplně černá), vpravo nejsvětlejší (až úplně bílá). Na svislé ose je vidět, kolik pixelů na snímku se nachází na dané jasové úrovni. Podle histogramu se dá také určit, zda je fotka podexponovaná (většina křivky se nachází v levé části grafu) či je přeexponovaná (křivka je "namáčknutá" v pravé části grafu, může vzniknout přepal = křivka histogramu překročí jeho pravý okraj). Obecně platí zásada, že je lepší exponovat na pravou stranu, protože snímač ukládá v jasech více informací než ve stínech.

Hledáček (též: Viewfinder):
Zařízení, které umožňuje sledovat fotografovanou scénu. Je několik typů: Optický hledáček (TTL) - vidíme přesně to, co snímá objektiv, protože se na scénu díváme pomocí sklopného zrcadla umístěného v optické ose objektivu. To odráží obraz přes optický hranol (nebo přes soustavu dalších zrcadel) do hledáčku. Elektronický hledáček (EVF) - je tvořen malým LCD displejem. Obraz je tomto případě promítán ze snímače.

Hloubka ostrosti:
Hloubka ostrosti je oblast mezi dvěma rovinami různě vzdálenými od fotoaparátu, která se na snímku jeví jako ostrá. Vliv na hloubku ostrosti může mít clona - čím je vyšší clonové číslo, tím je větší hloubka ostrosti a naopak. Dalším faktorem je ohnisková vzdálenost - čím delší ohnisko, tím menší je hloubka ostrosti. A nakonec - hloubka ostrosti klesá tím výrazněji, čím blíže fotografovanému motivu se nacházíme.

Hot shoe – patice na blesk (nebo další příslušenství):
Konektor, do kterého lze zasunout externí blesk nebo další příslušenství (mikrofony, dálkové ovladače atd.). Bývá obvykle umístěn na horní straně těla fotoaparátu.

Hranol (Pentaprismatický hranol):
Součást optických hledáčků v zrcadlovkách. Hranol poskytuje jasnější a větší obraz než systém zrcátek, který může být v hledáčku použit místo hranolu. Pentaprismatický hranol se tedy stará o to, abyste v hledáčku viděli správně zobrazenou fotografovanou scénu (100% pokrytí).

Hyper focal setting – hyperfokální vzdálenost:
Vzdálenost, na kterou je nutné zaostřit pro dosažení maximální hloubky ostrosti. Využívá se při fotografování krajin či architektury, kdy je nutné, aby na fotografii bylo vše ostré, a abychom toho dosáhli, je nutné zvolit vyšší clonové číslo a zaostřit právě na hyperfokální vzdálenost. V praxi jde o to, že zaostříte-li například s objektivem 24mm při f/18 na nekonečno, je hloubka ostrosti např. od 1m do nekonečna. Zaostříte-li ale na 1m, je hloubka ostrosti též do nekonečna ale už od 0,5m. Pro snadný výpočet hyperfokální vzdálenosti existují mobilní aplikace na chytré telefony.