Reklamace zboží

Zde najdete obecné informace ohledně reklamace zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu CEWE FOTOLAB

Kompletní reklamační řád je součástí "Všeobecných obchodních podmínek".

Email: reklamace@fotolab.cz

 
 

Uplatnit právo z vadného plnění (reklamaci) může kupující na kterékoliv značkové prodejně CEWE FOTOLAB, na reklamačním oddělení v sídle společnosti (Kloknerova 2278/24, Praha 4 – Chodov). Seznam všech prodejen.

Reklamaci nelze uplatnit na výdejních místech FOTOLAB Partner specifikovaných ve všeobecných obchodních podmínkách, článku 4.10.

Společně se zbožím doporučujeme doložit prodejní doklad, záruční list a co nejpřesnější popis závady s kontaktními údaji.
Pokud jste si zakoupili set zboží (např. fotoaparát + objektiv) je nutné v případě reklamace nebo vrácení zboží zaslat celý zakoupený set.

Servis

Pokud se na zboží, které jste od nás zakoupili, vyskytla závada, můžete také kontaktovat přímo autorizovaný servis. Seznam autorizovaných servisů:

CANON / SIGMA / PENTAX-RICOH

AWH Servis | tel.: 222 721 525 | email: zakazka@awh.cz | WEB

NIKON

Nikon Servis | tel.: 230 230 100 | email: servis@nikon.cz (zrcadlovky, objektivy a jiné ), nikon@vspdata.cz (kompakty coolpix) | WEB

OLYMPUS

Olympus Servis | tel.: 221 985 226 | email: fotoservis@olympus.cz | WEB

FUJIFILM

FUJIFILM Europe GmbH | email: Service_feg-cz@fujifilm.com | WEB

PANASONIC

Šindler - CZ s.r.o. | tel.: 553 613 286 | email: info@panasonic-sindler.cz | WEB

SONY

Sony Servis | tel.: 272 650 240 | email: info@sony-servis.cz | WEB

TAMRON

Penta CZ s.r.o. | tel.: 246 052 007 | email: tamron@penta.cz | WEB

 
 

Lhůty

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží spotřebitelem (zákazníkem). Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, pro kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba téké 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

V případě výměny zboží nezačíná běžet nová záruční doba.
Délka záruční lhůty se řídí platnými ustanoveními zákona (není-li uvedeno jinak).

Lhůta pro vyřízení reklamace

Reklamace se snažíme vyřídit v co nejkratší době. Maximální lhůta reklamace spotřebitele je 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se prodávající nedohodne se zákazníkem (kupujícím) na lhůtě delší. V případě smluv osob jednajících v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání, neplatí uvedená 30 denní lhůta, ale i přesto se snažíme o co nejrychlejší vyřízení.

Náklady spojené se zasláním zboží do servisu a zpět ze servisu jsou dodavatelem uhrazeny pouze za těchto podmínek:

  • reklamace je uznána jako oprávněná
  • jsou řádně doloženy náklady na dopravu zboží

Proplaceny budou pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k reklamovanému zboží.

Neopravitelná závada

Pokud autorizovaný servis zjistí, že je zboží neopravitelné a doložíte potřebnou dokumentaci (potvrzení od servisu, prodejní doklad, záruční list) ihned nás kontaktujte poštou na adrese: CeWe Color, a. s., CEWE FOTOLAB E-Shop, Reklamační oddělení, Kloknerova 2278/24, Praha 4 - Chodov, 148 00 nebo emailem reklamace@fotolab.cz Na základě zaslaných dokumentů bude posouzena oprávněnost Vaší reklamace a budeme Vás co nejrychleji kontaktovat.  

Záruku nelze uplatnit zejména za zboží

  • poškozené živly (voda, oheň, blesk, elektrický výboj
  • s prošlou záruční lhůtou v den doručení zboží k reklamaci
  • mechanicky poškozené (roztržené, prořízlé, propálené, odřené, se znaky pádu, atd.)
  • poškozené nesprávným použitím v rozporu s běžnými zásadami používání (prací symboly)
  • zboží poškozené neodborným servisním zásahem

Převzetí zásilky přepravní společností PPL

Při přebírání zásilky je nutné zkontrolovat obal zásilky – zjevnou vadu (poškození obalu) je nutné ihned oznámit a poznamenat do přepravního listu. Zásilku je tak možné převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné škody. Obsah zásilky zkontrolujte po odjezdu řidiče, řidič nečeká na kontrolu obsahu při předávání – skryté vady je možné ohlásit do 24 hodin po převzetí zásilky a zažádat o sepsání zápisu o škodě. Škodu nahlaste na adresu eshop@fotolab.cz nebo na linku + 420 272 071 200 a na přepravní společnost PPL na adrese reklamace@ppl.cz, nebo na lince +420 225 331 800.

Převzetí zásilky od České pošty

Pokud kupující po převzetí zásilky dodatečně zjistí, že obsah je poškozen, případně že došlo k úbytku obsahu, může uplatnit reklamaci na kterékoliv poště. Reklamační řízení je možné zahájit nejpozději do dvou pracovních dnů po dni převzetí zásilky.

Zásilku je nutno předložit v takovém stavu, v jakém byla dodána, tzn. včetně vnějšího i vnitřního balení. Adresát má také možnost tento stav hodnověrně doložit jiným způsobem.

Vzniklou škodu nám také nahlašte na adresu eshop@fotolab.cz nebo na linku + 420 272 071 200.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Byla-li smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku(v internetovém obchodě), má spotřebitel právo dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění (dodání zboží). Odstoupení od smlouvy musí být odesláno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Kompletní podmínky odstoupení od smlouvy a vzorový formulář ke stažení, jsou součástí "Všeobecných obchodních podmínek". nebo si ho můžete stáhnout k vytištění ZDE.