Slovník fotografických pojmů - R

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   X   Z

R

RAW:
RAW je fomát, který obsahuje surová data ze snímače fotoaparátu. Fotografování ve formátu RAW poskytuje ty nejlepší a nejkvalitnější výsledky, ale je nutné jej následně zpracovat v PC. Pokud fotíte do formátu RAW, musíte následně zpracovat parametry jako jsou vyvážení bílé, kontrast, ostrost, sytost apod.

Red eye reduction – redukce červených očí:
Červené oči na fotografiích vznikají kvůli odrazu světla blesku od sítnice lidského oka. Jev červených očí vzniká především při focení s vestavěným bleskem, který je umístěn v blízkosti osy objektivu. Při focení s extrením bleskem tento jev nehrozí, protože je záblesková hlava dostatečně daleko od osy objektivu. Červených očí se můžeme zbavit softwarově v PC, kde je tato úprava velice jednoduchá, ale můžeme mu i předcházet. Jednoduché opatření je například zapnutí režimu blesku s názvem Režim červených očí (červené oči), kdy fotoaparát několikrát zableskne ještě před samotnou expozicí.
 
Redukce šumu (též: Noise reduction):
Redukce šumu je proces, při kterém se snažíme odstranit nebo potlačit nežádoucí barevný šum. Redukci šumu můžeme provést v grafickém programu v PC nebo přímo ve fotoaparátu. Existují dvě redukce šumu - tou první je redukce šumu pro dlouhé expozice. V tomto režimu přístroj pořídí dva autentické záběry - jeden běžný snímek a druhý snímek s totožným nastavením expozice, ale zavřenou závěrkou (tzv. snímek "naslepo"). Poté přístroj elektronicky porovná oba snímky a "odečte" šum z pořízeného snímku. Druhou možností je redukce šumu pro vysoké citlivosti ISO, kde si předem nastavíme různé úrovně redukce šumu.

Resolution - rozlišení:
Rozlišení monitoru, obrazovky či dispeje udává, kolik obrazových bodů může být zobrazeno na obrazovce. U zařízení určených k digitalizaci (skener, digitální fotoaparát apod.) rozlišení udává, z kolika obrazových bodů je tvořen výsledný obraz. Hodnota rozlišení se nejčastěji udává v jednotkách dpi (z anglického "dots per inch", což znamená "bodů na palec" ) nebo formou počtů bodů na každé straně (např. 3000x2000). Obecně platí, že čím vyšší máme rozlišení, tím vyšší je i kvalita obrazu. 

Režimy blesku:
Podle své potřeby můžeme nastavit nejenom fotoaparát, ale i blesk. Režimy blesku jsou například: Vypnutí blesku - jde o režim, ve kterém nedojde k záblesku, ani pokud by byl blesk potřeba. Tento režim využijeme nejčastěji při fotografování v muzeu, divadle apod. Další možností je Vynucené zapnutí blesku - jde o režim, kdy naopak záblesk příjde při každém fotografovaném snímku. Nejpoužívanějším režimem je samozřejmě Automatický režim, při kterém fotoaparát využije blesk, uzná-li to za vhodné. Oblíbeným režimem u kompaktních fotoaparátů je Režim červených očí - kdy fotoaparát několikrát zableskne ještě před samotnou expozicí (tímto se minimalizuje jev červených očí). Pro efekty noční fotografie se používá režim Synchro s dlouhými časy. Pro zvýraznění pohybu se používá i režim Synchronizace na druhou lamelu závěrky.

Rozlišení fotoaparátu v Mpx:
Rozlišení fotoaparátu se udává nejčastěji v jednotkách Mpx. Tato jednotka nám udává, z kolika obrazových bodů se bude skládat fotografovaný snímek. Někdy se můžete setkat i s označením 3000px x 2000px - tímto způsobem se udává počet pixelů pro každou stranu fotografie zvlášť. I z tohoto označení můžeme vypočítat, kolik má fotografie Mpx (3000px x 2000px = 6000000px, což je 6 Mpx). V dnešní době mají vysoké rozlišení nejenom DSLR (nejčastěji 16-24 Mpx), ale i kompaktní fotoaparáty (nejčastěji od 12-20 Mpx). Čím větší rozlišení fotografie máme, tím více místa fotografie na paměťové kartě zabere. Je tedy potřeba počítat s větší kapacitou paměťové karty.

Rozsah ISO:
Rozsah ISO je rozmezí, ve kterém můžeme měnit citlivost snímače - a to buď automaticky nebo manuálně. Pokud zvýšíme citlivost, můžeme fotografovat s časy, které bychom s malou hodnotou ISO z ruky neudržely (ovšem na úkor kvality fotografie).

Ruční ostření (Manual focus):
Jde o fotografický režim, který používáme v případech, kdy autofokus selhává (např. fotografování ve tmě). Manuálně ostříme pomocí ostřícího prstence na objektivu. 

Rychlost závěrky:
Vyjadřuje dobu, po kterou musí být snímač vystaven světlu, aby byla dosažena správná expozice. Expoziční čas závisí na množství světla, citlivosti snímače a na nastavené cloně.