Slovník fotografických pojmů - P

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   X   Z

P

Paměťová karta:
Paměťová karta je digitální záznamové médium. Paměťové karty se liší svou kapacitou, rychlostí, odolností a samozřejmě cenou. Nejběžnější typ paměťové karty je v dnešní době SD (viz. Secure digital).

Panoramatický záběr:
Panoramitcký záběr je jeden z režimů fotografování, který zachycuje širší scénu oproti běžnému poměru stran snímku. Tento režim se nejvíce využijeme u snímků, kde chceme mít pokrytý široký úhel scnény (například výhled z hor atd.).

Paralaxa:
Paralaxa je rozdíl skutečného obrazu na fotografii oproti obrazu v hledáčku. U fotografování objektů na větší vzdálenost je paralaxa zanedbatelná, ale při fotografování objektů z blízka je obraz posunutý. Tento jev se projevuje především u kompaktních fotoaparátů, kdy se díváme skrze průhledový hledáček. 

Parciální barva (též: Selektivní barva):
Selektivní (či parciální) barva je fotografický režim, který nabízejí některé fotoaparáty. V tomto režimu si fotograf vybere pouze jednu barvu, kterou chce zvýraznit, a zbytek fotografie se převede do odstínů šedi. Jde vlastně o černobílou fotografii se výrazněním jedné barvy. Tohoto efektu můžeme docílit i pomocí grafické úpravy v PC.

PC-Synchro cable:
PC-Synchro cable je standardní konektor, který umožňuje připojení studiového blesku nebo staršího externího blesku fotoaparátu. Zkratka PC nemá nic společného s počítači - jedná se o iniciály původních výrobců, kterými byli Prontor a Compur. PC-Synchro cable nepřenáší žádné informace k nastavení expozice, ale pouze signál k odpálení blesku.

PictBridge:
PictBridge je technologie, která umožňuje přímé propojení fotoaparátu s tiskárnou bez použití PC. Digitální fotografie si můžete tisknout rovnou z fotoaparátu, a to bez nutného připojení k PC, tabletu či notebooku. Funguje pouze v případech, kdy fotoaparát i tiskárna podporují PictBridge.

Pixel:
Pixel (z anglického picture element, zkráceno na px) je nejmenší jednotka digitálního obrazu. Pixely jsou obrazové body, ze kterých se skládá výsledná fotografie.

Pixel mapping:
Pixel mapping (nebo mapování pixelů) je proces, který rozpozná a opraví vadné pixely snímače. Některé fotoaparáty tuto softwarovou funkci nabízí přímo v přístroji, ale u některých značek je potřeba navštívit servis.

Plně automatický režim (P):
Plně automatický režim je fotografický režim, kdy přístroj nastaví hodnoty jako clonu, expoziční čas, sílu záblesku apod. sám. Na fotoaparátech najdeme tento režim pod označením P.

Plný manuál expozice a závěrky (M):
Jde o fotografický režim, ve kterém si fotograf sám nastavuje hodnotu clony i expozičního času. Narozdíl od režimů priorita clony nebo priorita času nám fotoaparát nenastaví nic - veškeré nastavení je tedy plně v režimu fotografa. Na fotoaparátech najdeme tento režim pod označením M.

Podvodní obal:
Podvodní obal je volitelné příslušenství fotoaparátu. Na většinu fotoaparátů můžeme pořídit univerzální podvodní obal, který je vodotěsný do cca 5-10 m. Tento univerzální obal je vyroben z průhledného materiálu a některé z nich mají komínek se sklem pro objektiv fotoaparátu. Pokud se chcete potápět s fotoaparátem či kamerou do větší hloubky, můžete si pořídit pevný podvodní obal, který je vodotěsný většinou do 30 m. Pevný podvodní obal je však určen přesně pro daný typ přístroje a většinou je i podstatně dražší. 

Pomalá synchronizace blesku (též: slow synchronisation):
Slow synchronisation (pomalá synchronizace) je fotografický režim, ve kterém kombinujeme dlouhé časy závěrky s osvětlením pomocí blesku. Nejvíce se tento režim používá při fotografování v noci. Režim slow synchronisation můžeme nastavit dvěma způsoby - buď jako slow synchronisation na přední lamelu (blesk je odpálen na počátku otevření závěrky) nebo jako synchronizaci na zadní lamelu (blesk je odpálen při zavření závěrky).

Pokrytí hledáčku (též: Coverage):
Coverage (pokrytí hledáčku) je dalším důležitým parametrem hledáčku, který se udává v %. Tento parametr nám udává, kolik plochy uvidíme v hledáčku oproti tomu, co bude ve skutečnosti vyfotografováno. Coverage bývá většinou mezi 95%-100%, takže výsledná fotografie může být ve skutečnosti větší než to, co jsme viděli v hledáčku.

Polarisation filter – polarizační filtr:
Polarizační filtr patří mezi jeden z nejužitečnějších a nejpoužívanějších filtrů. Polarizační filtr se šroubuje přímo na objektiv a jeho efekt se projeví tehdy, pokud je objektiv s filtrem namířen kolmo ke slunci. Při fotografování s bleskem nemá polarizační filtr žádný efekt. Polarizační filtr odbourává nechtěné odlesky z nekovových předmětů (voda, sklo, apod.), eliminuje opar, dramatizuje krajinářskou fotografii atd. Polarizační filtry mají dva základní typy - lineární a cirkulární.

Poměrové měření (též: Average metering):
Značí se také jako maticové nebo zónové měření a je to způsob měření expozice, který je možné použít pro většinu běžných situací. Při tomto měření expozice je záběr rozdělen na určitý počet zón a na základě informací z těchto zón se složitým algoritmem zvolí expozice (automatika "přečte" celou scénu). V obtížných světelných podmínkách zajistí vyváženou expozici, pokud je objekt tvořený středními tóny. Ve slabém světle a při zataženém počasí bývá ovšem nepřesné.

Priorita clony (A):
Priorita clony je poloautomatický režim, který mají fotoaparáty pro náročnější uživatele. V tomto režimu si nastavíme požadovanou hodnotu clony a fotoaparát nám sám dopočítá a nastaví expoziční čas tak, aby bylo dosaženo správné expozice. Aperture priority najdeme na fotoaparátech pod označením A nebo AV (Canon). Režim A patří mezi nejpoužívanější režimy fotografů. Díky prioritě clony můžeme docílit požadované hloubky ostrosti.

Priorita času závěrky (též: Shutter priority, S, TV):
Shutter Priority (priorita času), je poloautomatický režim, který mají fotoaparáty pro náročnější uživatele. V tomto režimu si nastavíme požadovaný expoziční čas a fotoaparát nám sám dopočítá a nastaví hodnotu clony tak, aby bylo dosaženo správné expozice. Shutter priority najdeme na fotoaparátech pod označením S nebo TV (Canon). Prioritu času využijeme v případech, kdy je nutné dodržet expoziční čas (fotografování sportu, tekoucí vody apod.).

Předsklopení zrcátka (Mirror lock-up):
Předsklopení zrcátka je funkce fotoaparátu, která sklopí zrcátko před pořízením snímku. Tato funkce se dá u většiny DSLR zapnout nebo vypnout přímo v menu fotoaparátu. Po aktivaci tohoto režimu jsou možné dvě varianty. U první varianty se zrcátko po prvním stisku spouště pouze sklopí, ale snímek ještě nebude exponován. Vlastní expozice snímku je provedena až u druhého stisknutí spouště. Nebo další možností je pevně stanovená prodleva mezi stisknutím spouště a pořízením fotografie.