Slovník fotografických pojmů - G

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   X   Z

G

GPS:
Global Positioning System je radionavigační systém pro určení polohy a času kdekoli na Zemi nebo i v přilehlém prostoru s přesností do deseti metrů. U fotografie je tedy do exifu uložena souřadnice místa, ze kterého byla pořízena.

Guide Number – směrné číslo:
Je objektivní údaj, který měří sílu blesku bez ohledu na další faktory. Je definováno pro ISO 100 a udává maximální vzdálenost v metrech, kde je blesk ještě schopen zajistit správnou expozici pro clonové číslo 1. Pro vyšší hodnoty clonových čísel se maximální vzdálenost snadno spočítá jako: Max. vzdálenost = Směrné číslo / Clonové číslo  (platí pro ISO=100)