Slovník fotografických pojmů - F

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   X   Z

F

Filtr:
Filtr může mít dva různé významy - buď filtr jako příslušenství nebo určité nastavení při úpravě snímků v PC (změna jasu, kontrastu, ostrosti či barevné efekty). Pokud mluvíme o filtru jako o příslušenství, máme na mysli sklíčko, které se vkládá (buď našroubováním přímo nebo se připevňují pomocí speciálního držáku) před objektiv pro dosažení určitého požadovaného efektu. Těchto filtrů existuje řada různých druhů - UV (Mimo zamezení průniku nežádoucí složky světla poslouží primárně jako ochrana objektivů), polarizační (pomáhá odbourat ze snímku odlesky, udělá sytější jinak monotónní a fádní oblohu a vůbec celkově zdramatizovat scénu), neutrální (ND čirý filtr slouží především k ochraně předního optického členu. ND šedivý filtr umožňuje prodloužit čas závěrky na maximum), přechodové (umožňuje vyrovnat kontrast např. světlé oblohy a zbývající tmavé krajiny), infra (mění prostor normálního barevného světelného spektra) a speciální (umožňují např. zvýraznění barev nebo tvoří hvězdičkový efekt na bodových světlech v záběru).

Firmware:
Software, který zajišťuje fungování fotoaparátu. Výrobci občas vydávají aktualizace firmwaru, díky kterým je možné vylepšit funkce fotoaparátu bez zásahu servisu.

Fisheye lens – rybí oko:
Širokoúhlý objektiv s úhlem záběru kolem 180°. Je typický velmi zřetelným sférickým zkreslením - vytváří tedy úplně jinou perspektivu, která se uplatňuje především ve výtvarné fotografii.

Fix focus – pevně zaostřený objektiv:
Objektiv pevně zaostřený na tzv. hyperfokální vzdálenost, takže poskytuje snímky, na nichž je ostré vše od cca 1,5-2m do nekonečna. Fix focus objektiv mají nejčastěji ty nejjednodušší kompaktní fotoaparáty nebo mobilní telefony, u nichž je clonový otvor tak malý, že dopadající paprsky jsou dostatečně úzké k vykreslení většiny předmětů v rozumné vzdálenosti.

Fixed focal length – objektiv s pevným ohniskem:
Tyto objektivy mají neměnný úhel záběru (nemají zoom). Díky své konstrukci jsou pevné objektivy jednodušší a je u nich snadnější odstranit optické vady. Mohou dosahovat mnohem větší světelnosti než je to u zoomových skel a mívají mnohem lepší obrazovou kvalitu..

Flash synchronisation – synchronizace blesku:
Funkce, která koordinuje otevření závěrky s okamžikem odpálení a dobou trvání záblesku. Synchronizační čas určuje, jak světlé bude pozadí, které již není ozářeno bleskovým světlem. Pokud tedy chceme co nejvíce vyloučit vliv okolního světla na snímek, nastavíme co nejkratší synchronizační čas. U výkonných DSLR bývá tento čas většinou kolem 1/250s (výjimečně i kratší), u méně výkonných pak cca 1/180s.
V případě, že potřebujeme mít pozadí dobře exponováno, nastavíme synchronizační čas delší.

Focus peaking:
Funkce, která je velmi užitečná při manuálním ostření. Focus peaking zvýrazňuje hrany předmětů, které se nacházejí v hloubce ostrosti. Používá se při zaostřování přes Live View nebo přes elektronický hledáček.

Formát:
Tímto pojmem označujeme buď typ souboru (např. RAW - "surová" data, která se dají dál upravit bez ztráty obrazové kvality; JPEG - nejběžnější obrazový formát) nebo se jedná o dvourozměrnou dimenzi obrazu (U kinofilmových fotoaparátů se obvykle pracuje s poměrem stran obrazu 3:2. Při digitálním zpracování obrazu je běžný poměr stran 4:3, ale některé fotoaparáty jej umí změnit na 3:2 nebo na 16:9. U tištěných fotografií se termínem formát označuje skutečná velikost, např. 9x13cm, 10x15cm, 13x18cm, 15x20cm a další.)

Foveon snímač:
Velmi kvalitní snímač, používaný v některých digitálních fotoaparátech. U snímače Foveon je každá světlocitlivá buňka schopna zpracovat informace o všech třech barvách RGB modelu, kdežto u klasických CCD a CMOS snímačů je před každou světlocitlivou buňku předřazen barevný filtr, který propustí jen jednu ze tří složek RGB.

Fresnelova čočka:
Optický člen objektivu, který má při podobných parametrech a stejném použitém materiálu (sklo, plast) podstatně nižší hmotnost než běžná čočka (velikost je 10-20% původní čočky), protože jsou z ní odstraněny ty části, které se nepodílejí přímo na lomu paprsků. To umožňuje použití v teleobjektivech s velkým ohniskový rozsahem, ale s menší hmotností a menšími rozměry, než je to u objektivů bez tohoto členu. Označuje se zkratkou PF u Nikonu a DO u Canonu.