Slovník fotografických pojmů - C

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   X   Z

C

Card adapter:
Zařízení, do kterého lze vložit paměťovou kartu a přenést z ní data na zařízení vybavené slotem PC Card a z něj poté do PC.

Card reader, čtečka paměťových karet:
Zařízení, díky kterému jde přenést data z paměťové karty (SD, xD, CF apod.) do počítače. Jsou vyráběny pro určité druhy karet nebo můžou být univerzální, které umožňují s PC propojit několik druhů karet. Přenos dat je možný jak z karty do PC, tak z PC na kartu.

CCD (Charge-Coupled Device):
Snímací čip, který zaznamenává obrazové informace při fotografování objektu a dále je zasílá k procesoru. Po dopadu světla na světlocitlivý bod CCD čipu, přenáší snímač informace do senzoru po celých řádcích, což způsobuje nižší rychlost zpracování dat.

Centrální závěrka:
Soustava kovových lamel umístěných uvnitř objektivu. Lamely se rozevírají a přivírají podle nastavené doby osvitu. Velkou výhodou centrální závěrky je možnost volby libovolného času expozice s bleskem a absence zkreslení pohybem. Nevýhodou jsou pomalejší časy a to, že kvůli umístění centrální závěrky v objektivu nelze použít v jednookých zrcadlovkách.

Centre-weighted average metering:
Měření se zvýhodněným středem Tento režim měří expozici skrz celý záběr, ale 60-80% výsledné expozice tvoří měření kolem středu. Nedá se tak lehce zmást výrazně světlými či tmavými místy na okrajích záběru. Je velmi vhodný pro portrétové fotografie.

CF (také. Compact Flash):
Compact Flash je jeden z druhů paměťových karet, které se používají především u výkonnějších fotoaparátů (profi DSLR). Kvůli svým větším rozměrům nejsou vhodné pro použití u kompaktních fotoaparátů.

Citlivost:
Citlivost je jedním z nejdůležitějších pojmů ve fototechnice. Spolu s clonou a expozičním časem ovlivňuje expozici výsledného snímku (vliv citlivosti na expoziční čas a clonu - viz. Expozice). Označuje se ISO a vyjadřuje citlivost snímače fotoaparátu na světlo. Vyšší citlivost se využívá převážně při horších světelných podmínkách. Je třeba, ale počítat s tím, že s vyšší hodnotou ISO roste i množství šumu ve fotografii.

Clona:
Clona neboli velikost otvoru v objektivu, který reguluje množství světla procházejícího objektivem a které dopadá na obrazový snímač. V kombinaci s nastavením expozičního času umožňuje přesně nastavit množství světla pro správnou expozici a zároveň ovlivňuje hloubku ostrosti výsledného snímku. Velikost clony se udává pomocí clonového čísla (platí zde vztah, že čím menší clonové číslo, tím větší clonový otvor je). Vliv clony na expoziční čas a ISO - viz. Expozice.

CMOS snímač (Complementary Metal–Oxide–Semiconductor):
Snímací čip, který zaznamenává obrazové informace při fotografování objektu a dále je zasílá k procesoru. Po dopadu světla na světlocitlivý bod CMOS čipu, přenáší snímač informace do senzoru z každého bodu samostatně, což je konstrukčně náročnější, ale zato mnohem rychlejší.

Colour depth – barevná hloubka:
viz. Barevná hloubka

Colour noise - Barevný šum:
viz. Barevný šum

Compression – komprese:
Zmenšení dat za účelem ušetření místa (paměti na disku) nebo zkrácení doby přenosu snížením objemu přenášených dat. Typickým příkladem komprimovaného formátu ve fotografii je JPEG. Kompresí dochází k určité ztrátě informací, které lze zabránit pořizováním fotografií do nekomprimovaných formátů jako např. RAW (je větší a zabírá více místa), pokud to fotoaparát umožňuje.

Computer controlled flash – počítačem řízený blesk:
Veškeré blesky (kompaktní i externí) jsou v současné době řízeny počítačem. Intenzita záblesku je řízena snímačem otočeným k fotografovanému objektu, což pomáhá určit dobu záblesku. Měření probíhá skrz objektiv, protože snímač je umístěn v těle fotoaparátu, a protože do výpočtu je zahrnuta použitá clona, jsou výsledky mnohem přesnější. Měřeno je světlo, které je doraženo od fotografovaného objektu.

Converter/ Lens converter - konvertor:
Optický člen, který po upevnění mezi tělo fotoaparátu a objektiv prodlužuje ohniskovou vzdálenost. Konvertory se používají minimálně (a převážně jen u velmi světelných objektivů), protože snižují obrazovou kvalitu a světelnost objektivu.

Crop faktor:
Koeficient, kterým se přepočítává ohnisková vzdálenost, jakou by měl objektiv se stejným zorným úhlem na kinofilmovém fotoaparátu (políčko o velikosti 35mm). Velikost crop faktoru je závislá na velikosti snímače fotoaparátu. Pro formát micro 4/3 (Sony, Olympus, Panasonic, Samsung) je crop faktor 2, pro zrcadlovky Canon je crop faktor 1,6 a u zrcadlovek Nikon je crop faktor 1,5.

Coverage (též: pokrytí hledáčku):
Coverage (pokrytí hledáčku) je dalším důležitým parametrem hledáčku, který se udává v %. Tento parametr nám udává, kolik plochy uvidíme v hledáčku oproti tomu, co bude ve skutečnosti vyfotografováno. Coverage bývá většinou mezi 95%-100%, takže výsledná fotografie může být ve skutečnosti větší než to, co jsme viděli v hledáčku."

Čtečka karet:
viz. Card reader – čtečka paměťových karet