Slovník fotografických pojmů - B

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   X   Z

B

Bajonet:
Bajonet slouží k uchycení objektivu k tělu zrcadlovek nebo systémových kompaktů. Kromě uchycení zajišťuje i vzájemnou komunikaci mezi tělem fotoaparátu a objektivem. Každý výrobce má svůj vlastní bajonet, takže jejich objektivy nejsou navzájem kompatibilní, což se dá vyřešit použitím různých redukcí, které toto propojení umožňují.

Barevná hloubka:
Je velikost datové informace, která popisuje barvu pixelu, neboli označuje počet bitů, které byly použité pro uložení barvy každého kanálu v barevném modelu. Jestliže barevný model používá tři základní barvy schématu RGB (červená, zelená, modrá), potom intenzita každé barvy je určena jedním číslem, které je vytvořeno určitým počtem bitů. Takže např. 8bitová barevná hloubka používá 8 bitů na každou RGB barvu a jeden pixel tedy potřebuje 3*8 = 24 bitů, což dá 256 možných kombinací a u signálu RGB se tato hodnota propočítá jako 256*256*256 = 16 777 216 barev.

Barevná teplota:
Barevná teplota charakterizuje spektrum bílého světla. Světlo určité barevné teploty má barvu tepelného záření vydávané černým tělesem, zahřátým na tuto teplotu. Barevná teplota se měří v kelvinech. Nejčastěji používané hodnoty (kromě automatického vyvážení bílé, kdy si fotoaparát hodnotu dopočítá sám) pro dané světelné situace: Žárovka - 2700K, Zářivka - 4200K, Obvyklé denní světlo: 5000K, Fotografický blesk - 5500K,  Jasné polední světlo - 6000K, Lehce zataženo - 6500K, Zatažená obloha - 7000K a víc. Kromě přednastavených hodnot je také možné vlastní nastavení, což je doporučováno jen opravdu zkušeným fotografům.

Barevná vada:
viz. Aberace

Barevný šum:
Nesprávné podání barev snímku. Například v oblasti, která má být čistě černá nebo bílá, se vyskytují barevné tečky. K této vadě dochází při zvýšení citlivosti snímače a nebo při dlouhých expozicích, kdy na snímač dopadá velmi malé množství světla. Šum je závislý na velikosti jednotlivých pixelů na snímači. Čím větší je pixel, tím více světla na něj dopadne a dodá lepší signál do AD převodníku, což zajistí přesnější informace o barvě. Z toho plyne, že čím větší snímač, tím méně bude fotoaparát trpět na šum. Šum se dá softwarově odstranit, ale na úkor kvality snímku, protože dochází ke ztrátě detailů.

Bateriový grip:
Příslušenství používané většinou k fotoaparátům a výměnnými objektivy (DSRL, CSC), které obsahuje jeden, dva nebo více bateriových článků, které dokáže chytře střídat a doba nepřetržitého fotografování se tak zvyšuje. Bateriový grip obsahuje druhé tlačítko spouště a další ovládací prvky, které umožňují použití fotoaparátu ve vertikální poloze (při focení na "výšku"), což umožňuje pohodlnější manipulaci při práci. Malá těla zrcadlovek s bateriovým gripem se lépe drží v ruce.

Blesk:
Zařízení, které vytváří krátký světelný záblesk a je určené k osvětlení snímané scény. Většina fotoaparátů má integrovaný (vestavěný) blesk, který ovšem nenabízí tak velký výkon jako blesk externí. Blesk je nejčastěji používán pro dodatečné osvětlení záběrů, kdy přirozené světlo nestačí ke správné expozici. Dále pak může sloužit ke kreativní tvůrčí činnosti.

Blooming:
Stav, kdy dopadající světlo na buňku má tak vysokou intenzitu, že vytvoří obrovské množství elektronů, a ty přetečou do sousedních buněk a i dál. Tím vznikají kolem silných světelných zdrojů viditelná bílá místa nepravidelných tvarů.

Bluetooth:
Bezdrátová komunikační technologie, která slouží k propojení mezi elektronickými zařízeními (např. mezi PC a fotoaparátem) a umožňuje tak přenos dat.

Bodové měření expozice (též:Spot metering):
Měření expozice, které vyhodnocuje velmi malou oblast (1-5% záběru), ale i tak se snaží tuto oblast interpretovat jako střední tón. Nabízí mnohem přesnější měření, protože není ovlivněno jasnými či tmavými místy mimo střed záběru. Slouží pro naměření jasu (EV hodnoty) konkrétního bodu scény (pozn.: když bod zaměřuje tmavší oblast, je vhodné použít zápornou kompenzaci expozice, a pokud světlejší, tak kladnou kompenzaci expozice). Není vhodné pro běžné situace.

Bokeh:
Označuje způsob, jakým objektiv zobrazí ty části obrazu, které jsou mimo rovinu zaostření. Přirovnává se ke způsobu rozostření pozadí snímku, kdy objektivy rozostří tuto oblast buď jemně nebo nehezky flekatě. Na bokeh má výrazný vliv tvar a konstrukce objektivu, tvar a počet lamel clony (v ideálním případě by měla být clona kruhová) a nastavené zaclonění (rušivě působí ostře ohraničené mnohoúhelníky, které vznikají při výraznějším zaclonění clony s malým počtem lamel).

Vyvážení bílé barvy (White balance, též WB):
je funkce, která nám umožňuje věrné barevné podání snímku v různých světelných podmínkách (přirozené denní světlo, umělé světlo, fotografování s bleskem apod.).Snímání stejných scén více expozicemi, které se navzájem liší. Takže každá fotka ze série bude mít jiné vlastnosti.  Můžeme využít expoziční bracketing (různé délky expozičního času), WB bracketing (každý snímek ze série bude mít jiné vyvážení bílé) atd.

Buffer, Buffer memory (též: vyrovnávací paměť):
Vyrovnávací paměť (Buffer, Buffer memory) je část paměti, která dočasně uchovává data předtím, než je trvale zapíše na paměťovou kartu. Díky vyrovnávací paměti dosahují fotoaparáty velmi rychlého sekvenčního snímání. A kolik snímků se do vyrovnávací paměti vejde? To je různé - záleží, jestli fotíme do RAW nebo JPEG, a také podle nastaveného
rozlišení snímku. Zápis fotografií do Bufferu a ukládání na paměťovou kartu však může probíhat současně, proto se nám místo v Bufferu postupně uvolňuje. Pokud je však Buffer plný, fotoaparát se zpomalí do té doby, než se snímky z Bufferu přepíší na paměťovou kartu. Bulb mode Tento režim se využívá pro fotografování za velmi špatných světelných podmínek (např. v noci) nebo na fotografování situací, kdy je nutné použití dlouhého času závěrky. K použití tohoto režimu je nezbytně nutné používat kvalitní stativ a kabelovou či bezdrátovou spoušť pro zamezení pohybu, který může způsobit pohybovou neostrost snímku.

Byte (bajt):
Jednotka množství dat v informatice. 1 Byte[B] = 8 bitů[b] (tzn. Osmiciferné binární číslo).