Jak rezervovat zboží

Poptávku, rezervaci na nájem fototechniky doporučujeme zaslat nejpozději 4 pracovní dny předem. Vybrané produkty jsou zaslány z centrálního skladu společnosti na zvolenou prodejnu spolu se Smlouvou o nájmu fotografické techniky.

Výběr produktu

Na titulní stránce půjčovny máte možnost ze 3 způsobů výběru produktů v kategoriích, podle data nebo pod značkou výrobce.
Zobrazí se nabídka vybrané fototechniky, značky.
Kliknutím na produkt zobrazíte detail.
V kalendáři zvolte požadované datum půjčení, délku půjčení.
V případě zájmu o individuální termín nás kontaktujte e-mailem: pujcovna@fotolab.cz nebo tel.: (+420) 272 071 220, 108
Výběr potvrďte kliknutím - Do košíku.

Nákupní košík

Kontrola vybraných produktů a ceny, možnost změny data půjčení.
Níže zvolte jednu z prodejen, kde zboží převezmete.
Doplňte kontaktní údaje.
Potvrďte souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami.
Doplněné údaje potvrďte kliknutím – Odeslat rezervaci.
Obdržíte informační e-mail o vytvoření rezervace.
Ověříme dostupnost zboží a rezervaci Vám potvrdíme.

Odeslání zboží na prodejnu

Zboží bude odesláno na prodejnu před požadovaným datem vyzvednutí z centrálního skladu společnosti spolu se Smlouvou o nájmu fotografické techniky.
O odeslání zboží a o doručení zboží na prodejnu budete informováni na Váš e-mail.

Převzetí produktů

Na prodejně předložte platný doklad totožnosti (OP, pas), číslo bude dopsáno do Smlouvy o nájmu fotografické techniky.
Před podpisem smlouvy o nájmu, doporučujeme produkty překontrolovat, zda je zboží dodáno kompletní včetně jeho stavu.
Platbu na prodejně je možné uskutečnit platební kartou nebo v hotovosti, pokladní doklad uschovejte spolu se smlouvou.
Celková platba (hodnota předmětu nájmu) na prodejně je složena z kauce a nájemného.

Vrácení produktů

Zboží se vrací na stejnou prodejnu, kde bylo vyzvednuto.
Spolu se zbožím předložte i smlouvu.
Při vrácení zboží proběhne kontrola funkčnosti zboží obsluhou prodejny a bude zhotovena fotodokumentace vráceného produktu.
Potvrzení o předání půjčeného zboží na prodejně FOTOLAB neslouží jako potvrzení o bezchybném stavu zboží.
Po přijetí zboží na centrálu společnosti proběhne kontrola vráceného zboží.
V případě zjištěné závady či chybějícího příslušenství Vás budeme kontaktovat s návrhem dalšího postupu.
Při vrácení produktů v bezvadném stavu Vám bude vrácena kauce převodem na účet ponížená o nájemné.

V případě, že se rozhodnete k nákupu zboží do 30 dnů od vrácení půjčeného předmětu bude Vám uhrazené nájemné vráceno, a to po úplné úhradě kupní ceny a po předložení Smlouvy o nájmu fotografické techniky a prodejního dokladu.
Pro vrácení výše nájmu nás kontaktujte na e-mail: pujcovna@fotolab.cz nebo tel.: (+420) 272 071 220, 108

Poškození půjčeného produktu nebo jeho příslušenství

V případě zjištěného poškození bude závada posouzena autorizovaným servisem v termínu nejpozději do 30 pracovních dní od data převzetí. Následně bude vyčíslena škoda. Vzniklá škoda bude hrazena snížením výše vratné kauce, možno až do výše 100 % kauce.

Nedodržení lhůty na vrácení

V případě nedodržení sjednané doby vrácení zboží, jste povinen na prodejně při vrácení zboží uhradit smluvní pokutu ve výši dvojnásobku denní sazby nájemného za každý započatý den prodlení.


Smluvní podmínky nájmu najdete v Obchodních podmínkách půjčovny.Facebook Instagram YouTube Google+ Twitter Blog FOTOLAB