Informace o ochraně osobních údajů

1. Kdo jsme a proč po Vás chceme osobní údaje?

Jsme společnost CeWe Color, a.s., se sídlem Kloknerova 2278/24, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 49241338, registrovaná u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 2111 (dále jen „CEWE“ nebo „Správce“). Možná nás také znáte pod obchodním označením CEWE FOTOLAB. Provozujeme internetové obchody na stránkách www.cewe.cz a www.fotolab.cz.

Poskytujeme Vám různé druhy fotoslužeb, prodáváme Vám fotografické zboží, oslovujeme Vás jako naše zákazníky prostřednictvím obchodních sdělení, radíme Vám na zákaznické lince nebo Vám dáváme různé výhody v našem věrnostním FOTOLAB Klubu. Za těmito účely nám poskytujete určité osobní údaje, které dále zpracováváme. Jsme tedy jejich správcem a máme odpovědnost za jejich ochranu a zabezpečení a za to, že jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy (zejména Obecným nařízením o ochraně osobních údajů - GDPR).

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Proto jsme přijali celou řadu technických a organizačních opatření za účelem ochrany a zabezpečení Vašich osobních údajů před ztrátou, zneužitím nebo neoprávněným přístupem.

2. Jak nás můžete kontaktovat ohledně Vašich osobních údajů?

Na naši společnost CEWE se můžete obracet se všemi dotazy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a uplatňovat svá práva subjektů údajů (viz článek 11 tohoto Oznámení), a to:

 • písemně nebo osobně na adrese našeho sídla: Kloknerova 2278/24, 148 00 Praha 4
 • elektronicky na e-mailovou adresu: osobni-udaje@cewe.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 272 071 200

3. Zpracování osobních údajů v souvislosti s registrací a objednávkou zboží a fotoslužeb

Pokud si u nás chcete objednat fotoslužby přes naše internetové stránky, program CEWE Fotosvět nebo mobilní aplikaci CEWE Fotosvět, je nutná registrace. Proč? Předáváte nám nejen osobní údaje, ale také soukromé fotografie, a abychom zaručili jejich bezpečnost a uložení po dobu zpracování či pozdější, je cesta registrace tou nejlepší. Dalším důvodem je poskytnutí dalších služeb jako například poskytnutí místa pro uložení Vašich projektů, videí nebo fotografií či připsání bodů do FOTOLAB klubu, což není bez registrace a identifikace možné.  Registrací nám udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro tento účel. Zboží na našem e-shopu www.fotolab.cz/eshop můžete objednat i bez registrace.

Váš souhlas s registrací můžete kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím odkazu ve Vašem účtu nebo nás prosím kontaktujte dle bodu 2 výše a my Vám pomůžeme. Upozorňujeme, že pokud účet zrušíte, budou automaticky a nevratně vymazány i veškeré Vaše uložené fotografie, videa či projekty, případná předplacená online úložiště, historie objednávek, případná CEWE FOTOKNIHA přihlášená do soutěže, předplacená videa v CEWE FOTOKNIZE nebo jiných produktech. Zrušením účtu přijdete o všechna tato data a v případě přihlášené CEWE FOTOKNIHY v soutěži budete automaticky vyřazeni ze soutěže. V případě účasti ve FOTOLAB klubu Vám budou zrušením účtu smazány veškeré získané body.

Rozsah požadovaných osobních údajů v případě: 

 • registrace či objednávky fotoslužeb či zboží přes náš web: jméno, příjmení, adresa, telefon, email, údaj o věku (veškeré naše služby jsou určeny pro osoby, kterým je 16 a více let. Pokud jste mladší, musí být služby či zboží objednány Vaším zákonným zástupcem). Pokud budete objednávat jako podnikatelé, potřebujeme ještě IČO, DIČ, obchodní firmu a sídlo. V případě, že budete chtít dárek k narozeninám, můžete uvést u registrace i datum narození.
 • objednávky prostřednictvím mobilní aplikace: pro její použití musíte mít u nás registrovaný účet. Aplikace pak ještě potřebuje s Vaším předchozím výslovným svolením přístup k Vašim fotografiím v mobilu (galerii) a pokud chcete, také k Vaší poloze (pro nalezení nejbližší výdejny pro vyzvednutí zakázky) nebo k Vašemu adresáři (pro přenesení adresy při objednání CEWE pohlednice). Uvedené přístupy jsou pouze jednorázové.
 • objednávky prostřednictvím fotosáčku: Pokud objednáváte fotoslužby pomocí fotosáčku v našich sběrnách a provozovnách, nemusíte uvádět žádné osobní údaje. Postačí nám pro vydání zakázky ústřižek, neboť údaje ze sáčků nesbíráme. Doporučujeme pro případ jeho ztráty raději uvést na sáček alespoň jméno a příjmení.
 • objednávky prostřednictvím Digi foto Maker (speciální přístroj pro přímý tisk nebo objednání ve sběrnách a provozovnách): jméno, příjmení, telefon a e-mailová adresa.
 • objednávky digitalizace VHS kazet nebo 8mm filmů na našich prodejnách: jméno, příjmení, adresa, telefon.
 • fotopůjčovna: kromě stejných údajů jako pro registraci potřebujeme ještě číslo Vašeho bankovního účtu pro vrácení kauce a číslo občanského průkazu pro identifikaci zákazníka při převzetí zboží.
 • přihlášení na online kurzy – pro přihlášení na naše online kurzy potřebujeme Vaše jméno, příjmení a e-mail, na který Vám zašleme instrukce a po absolvování kurzu slevový kód jako dárek.

Všechny uvedené osobní údaje potřebujeme k vyřízení objednávky (k plnění smlouvy). Bez jejich poskytnutí nebude moci být objednávka vyřízena.

4. Jste nebo chcete být odběratelem obchodních a marketingových sdělení? Co to znamená z hlediska osobních údajů?

Obchodní a marketingová sdělení jsou zejména nabídky našeho zboží a našich služeb, informace o akčních nabídkách a slevách, dotazníky, zasílání měsíčního zpravodaje v elektronické nebo tištěné podobě, pozvánek na naše marketingové a společenské akce, zasílání novinek a článků z našeho FOTOLAB Blogu.

Na Vaši emailovou adresu Vám můžeme tato sdělení zasílat:

 • pokud jste nám poskytli výslovný souhlas, a to v rámci registrace nebo přes naše webové stránky nebo
 • pokud jste stávajícím zákazníkem, od kterého jsme získali emailovou adresu v souvislosti s prodejem výrobku, můžeme Vám zasílat obchodní sdělení týkající se obdobných výrobků i bez Vašeho předchozího souhlasu, a to v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnost.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro tyto účely lze vzít kdykoliv zpět (odvolat jej), a to kliknutím na odkaz obsažený v obchodním sdělení, že si již nepřejete taková sdělení dostávat (tzv. opt-out princip), nebo kterýmkoliv způsobem uvedeným v bodě 3 výše, kdy Vám poradíme, jak na to.

5. FOTOLAB Klub

Do FOTOLAB Klubu se můžete dobrovolně zaregistrovat a prostřednictvím této registrace nám poskytnout Vaše osobní údaje, a to jméno, příjmení, adresu, email a telefon. V rámci Vašeho členství pak budeme evidovat číslo Vaší věrnostní karty, počet nasbíraných bodů, historii objednávek a čerpání odměn.

Účelem zpracování osobních údajů je vedení Vašeho účtu ve věrnostním programu a evidence Vašich bodů, vyřizování objednávek odměn a reklamace. Právním titulem je plnění smlouvy (o věrnostním programu) a náš oprávněný zájem.

6. Voláte na naši zákaznickou linku? Co to znamená z hlediska Vašich osobních údajů?

Pokud nám zavoláte na naši zákaznickou linku, vždy Vás na začátku upozorníme, že hovory jsou nahrávány a monitorovány pro účely komunikace v rámci plnění smluv (vyřizování objednávek a reklamací), poskytování pomoci při využívaní našich služeb a zvyšování kvality našich služeb. Právním základem tohoto zpracování je tedy plnění smlouvy, případně náš oprávněný zájem. Celý rozhovor je nahráván a veden spolu s telefonním číslem, ze kterého nám voláte, a k tomu jsou pořizovány osobní údaje, které nám sdělíte – jméno, příjmení, údaje o důvodu hovoru (např. objednávka, reklamace apod.).

7. Používáme na našich webových stránkách cookies. Co jsou a k čemu slouží?

Více informací o tom, co jsou cookies, jak jsou využívány a jak nastavit jejich používání klikněte ZDE

8. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje ukládáme (resp. zpracováváme) po následující dobu:

 • do doby odvolání souhlasu s registrací (zrušení účtu);
 • po dobu trvání smluvního vztahu na základě objednávky (včetně záruční doby a dále pak po promlčecí dobu až tří let);
 • po dobu nutnosti plnění povinností vyplývajících z daňových a účetních právních předpisů (tj. až 10 let);
 • u obchodních sdělení do doby odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení (u těchto sdělení je to maximálně 5 let, pak vyřazujeme Váš email z databáze);
 • po dobu členství ve FOTOLAB Klubu, případně poté případně ještě jeden rok po ukončení Vaší účasti za účelem vyřízení vzájemných pohledávek;
 • telefonní hovory ze zákaznické linky pak po dobu 6 měsíců;
 • osobní údaje pro přihlášení na online kurzy vyřazujeme z databáze po absolvování kurzu a odeslání slevového kódu.

9. Kdo nám pomáhá při zpracování osobních údajů a může tak k nim mít přístup (zpracovatelé a příjemci)?

Poskytovatelé IT služeb: Hlavní poskytovatel IT řešení našich webových stránek, jakož i serverů, na kterých jsou veškerá data uložena (včetně Vašich fotografií a projektů z „Moje uložiště“), je naše mateřská společnost CEWE Stiftung & Co. KGaA, Německo, se kterou sdílíme i náš vnitřní informační systém (CRM), kde jsou Vaše data zpracovávána a zasílána obchodní sdělení CEWE. S provozem obchodu na www.fotolab.cz/eshop nám pomáhá společnost OXY online s.r.o., (ČR), s provozem zákaznického chatu pak společnost Zendesk Inc., (USA) a se zasíláním obchodních sdělení a novinek FOTOLAB Blogu pak společnost The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (USA). Systém věrnostního klubu a pokladního systému FOTOLAB Klubu jsou pro nás spravovány společností Novum Global, a s. (ČR).

Heuréka.cz: Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop www.fotolab.cz/eshop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Ostatní: Dalšími zpracovateli Vašich osobních údajů pak mohou být naši obchodní zástupci, archivační, tiskařské a grafické firmy, externí reklamní systémy (Sklik, Google AdWords) a externí analytické systémy (Google Analytics, Hotjar, Google Optimizely) – více informací naleznete ZDE. V případě, že si chcete sjednat pojištění fototechniky, předáváme údaje ERV Evropské pojišťovně, a.s., v případě splátkového prodeje pak ESSOX s.r.o. Příjemci Vašich osobních údajů mohou být přepravci (Česká pošta a PPL), naši daňoví poradci, auditoři, právníci či inkasní agentury.

A co platební brány? Pokud využijete při placení objednávky (přes internet, mobilní aplikaci) platební formulář Computop Security (Visa, Mastercard) nebo GoPay, zadáváte platební údaje přímo tomuto poskytovateli a nikoliv nám. Přenosy a přesměrování jsou řádně zabezpečeny bezpečnostní certifikací SSL. Pokud k tomu výslovně udělíte souhlas při platbě prostřednictvím platební brány Computop, je možné uložit údaje o kartě do jejich databáze a přes Váš registrovaný CEWE účet je můžete kdykoliv smazat.

10. Předáváme Vaše osobní údaje do zahraničí?

Vaše osobní údaje jsou prostřednictvím webových aplikací (e-shopu, programů i mobilní aplikace) a sdíleného informačního CRM systému poskytnutých naší mateřskou společností částečně zpracovávány (uchovávány) v Německu. Zpracování objednávek však provádíme v České republice. Některé zakázky mohou být z kapacitního důvodu zaslány k výrobě na zahraniční pobočky CEWE v rámci EU. Osobní data v rámci chatu od poskytovatele Zendesk jsou uchovávána v USA, v rámci emailingové služby MailChimp pak v USA (více informací viz zde: Privacy Terms). Všechny tyto společnosti však řádně dodržují všechny předpisy Evropské Unie na ochranu osobních údajů. Jinak do třetích zemí (mimo EU) Vaše osobní údaje nepředáváme.

11. Jaká jsou Vaše práva jako subjektu údajů

Pokud jste nám poskytli své osobní údaje, máte vůči nám následující práva:

 • právo odvolat kdykoliv výslovně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů (u marketingových a obchodních sdělení, s registrací účtu, členstvím ve Fotolab Klubu);
 • právo na přístup, opravu a výmaz osobních údajů;
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), právo na omezení zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost osobních údajů;
 • právo vznést vůči nám námitku proti zpracování osobních údajů.

Vedle toho máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je: Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mailová adresa: posta@uoou.cz.

Tato informace může být průběžně aktualizována, poslední aktualizace proběhla dne 25.5.2018

Facebook YouTube YouTube Google+ Twitter Blog FOTOLAB.cz