CEWE FOTOLAB
Nová Karolína - výstava FOTOLAB a Marek Musil

Přijďte na výstavu Burning Man Marka Musila v obchodních centrech v ČR. A ještě si zasoutěžíte!

Fotografie Marka Musila z legendárního amerického festivalu Burning man a jeho izraelské a jihoafrické verze (Midburn a Africa burn), už oslovily statisíce lidí, a tak nás napadlo ve spolupráci se značkou Nikon a několika obchodními centry v ČR, uspořádat sérii putovních výstav The Burning Man Collection by Marek Musil. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny každý měsíc!

Nová Karolína - výstava FOTOLAB a Marek Musil

5 měsíců a 5 obchodních center v České republice

Fotografické výstavy už dávno nejsou jen otázka prestižních galerií. Naopak! Fotografové tvoří fotografie hlavně proto, aby je vidělo co nejvíc lidí. Tak proč je neumístit do obchodních center, kde mohou návštěvníci spojit příjemné a užitečné. Až budete nakupovat v obchodním centru v Ostravě, Hradci Králové, Praze, Českých Budějovicích nebo v Olomouci, tak se na pár okamžiků zastavte a kochejte se úžasnými fotkami z kolekce The Burning Man od Marka Musila. S ním se ostatně můžete přímo na výstavě setkat a popovídat třeba o fototechnice nebo jeho zážitcích při focení této kolekce (termíny komentovaných prohlídek s fotografem níže).

Víte, že…

můžete získat 10% slevu na fototechniku značky Nikon doporučenou Markem Musilem. Více informací dostanete v prodejně FOTOLAB v daném obchodním centru. Sleva platí po dobu trvání výstavy.

ČERVENEC
Ostrava | Forum Nová Karolina | do 31. 7. 2018

SRPEN
Hradec Králové | OC Futurum | 2. 8.– 6. 9. 2018 (komentovaná prohlídka – termín bude upřesněn)

ZÁŘÍ
České Budějovice | IGY Centrum | 8.–27. 9. 2018 (komentovaná prohlídka 15. 9. 2018)

ŘÍJEN
Praha | Centrum Černý most | 2.–31. 10. 2018 (komentovaná prohlídka 2. 10. 2018)

LISTOPAD
Olomouc | Galerie Šantovka | 2.–30. 11. 2018 (komentovaná prohlídka 4. 11. 2018)

Soutěžíme každý měsíc!

Pro soutěžechtivé jsme v rámci této roadshow připravili lákavé ceny jako slevy na fototechniku Nikon nebo poukazy na CEWE fotoslužby. Jak soutěžit? Stačí navštívit některou z výstav v letošním roce, vyfotit se s fotografií, který se vám nejvíce líbí, a tu dát na svůj instagramový profil s hashtagem #jsemburningman v popisku. Zástupci společnosti CeWe Color, a. s. a Nikon vyberou tři z účastníků (tři z každé z pěti výstav, dohromady bude 15 výherců), kteří vyhrají následující ceny:
1. cena: 15 % sleva na fotografickou techniku Nikon v prodejnách FOTOLAB
2. cena: poukaz na CEWE fotoslužby v hodnotě 1 000 Kč
3. cena: poukaz na CEWE fotoslužby v hodnotě 500 Kč

Soutěž trvá vždy v době konání výstavy v daném městě (obchodním centru). Výherci budou vyhlášeni do týdne od skončení výstavy na instagramovém profilu společnosti FOTOLAB.

The Burning Man Collection by Marek Musil a FOTOLAB

Podrobné podmínky soutěže FOTOLAB – The Burning Man Collection by Marek Musil

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
Organizátorem soutěže FOTOLAB – The Burning Man Collection by Marek Musil (dále pouze soutěž) je společnost CeWe Color, a. s. (dále pouze organizátor).

2. ÚČEL SOUTĚŽE
Hlavním účelem soutěže je podnítit zájem veřejnosti o fotografii a následně vyhodnotit a odměnit 5× 3 autory nejlepších fotografií zaslaných do soutěže.

3. TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž probíhá v pěti termínech:
4. 7. – 31. 7. 2018 Ostrava Forum Nová Karolína
2. 8. – 6. 9. 2018 Hradec Králové OC Futurum
8. 9. – 27. 9. 2018 České Budějovice IGY Centrum
2. 10. – 31. 10. 2018 Praha OC Černý Most
2. 11. – 30. 11. 2018 Olomouc OC Šantovka

4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
Tato soutěž je určena pro všechny fyzické osoby starší 15 let, kteří v čase konání soutěže nahrají na svůj profil na Instagramu vlastní fotografii a opatří ji hashtagem #jsemburningman. Fotografie je nutné na Instagram nahrávat s nastavením soukromí „Veřejný“. Do soutěže budou zařazeny pouze snímky zveřejněné na Instagramu v termínech konání soutěže – viz bod 3 těchto pravidel.

Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří splní podmínky soutěže. Organizátor soutěže má právo posoudit splnění těchto podmínek.
 V případě, kdyby se prokázalo, že se někdo stane výhercem soutěže například v důsledku nepravdivých informací či jiného porušení pravidel soutěže, nemá nárok na výhru, ze soutěže bude rozhodnutím pořadatele vyloučen a cenu obdrží účastník umístěný v pořadí za ním.

Soutěžící dává svojí účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovenými organizátorem a zavazuje se je respektovat a dodržovat. V případě, že bude soutěžící postupovat v rozporu s těmito pravidly (např. nebude autorem fotografií, které přihlásí do soutěže), vyhrazuje si organizátor právo vyřadit soutěžícího ze soutěže bez jakékoliv finanční nebo materiální náhrady.

Soutěžící účastí v soutěži uděluje, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, na dobu jednoho roku od data skončení soutěže souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu minimálně: jméno, příjmení, emailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, které poskytne organizátorovi soutěže. Zároveň se tento souhlas uděluje k účelu vyhodnocení.
Účast v soutěži je bezplatná a bez jakýchkoliv dalších finančních nároků a požadavků.

V případě, že na základě rozhodnutí odborné poroty vznikne nárok na výhru soutěžícímu, který je mladší než 18 let, převezme cenu jeho zákonný zástupce, případně přímo výherce na základě písemného povolení svého zákonného zástupce.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA
Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže, vrácení její platnosti, či soutěž ukončit nebo bez náhrady zrušit.
Organizátor neodpovídá za nedoručené oznámení o výhře v případě změny poštovní nebo emailové adresy, nebo telefonního čísla účastníka soutěže.

6. AUTORSKÉ PRÁVO, LICENCE
Umístěním soutěžních fotografií na Instagram soutěžící prohlašuje, že je oprávněným nositelem autorských práv podle autorského zákona a uděluje organizátorovi souhlas s bezplatným zveřejněním soutěžních snímků na sociální síti na profilech společnosti FOTOLAB a Nikon (například Instagram, Facebook, Flickr, Twitter) a na webových stránkách společností FOTOLAB a Nikon.

Organizátor není povinen poskytnutou licenci využít. Organizátor je oprávněný poskytnout třetí osobě práva z licence úplně nebo z části, a to zejména v zájmu zveřejnění a šíření informací o průběhu a výsledcích soutěže a současně též v rámci naplňování svých obchodních záměrů.

Odesláním soutěžních fotografií do soutěže bere soutěžící na vědomí a souhlasí s tím, že je výhradně zodpovědný za svoje soutěžní fotografie a důsledky jeho zaslání nebo zveřejnění.
Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit do soutěže ty soutěžní fotografie, které budou jakýmkoliv způsobem porušovat, nebo omezovat obecná pravidla morálky, občanského soužití, nebo budou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dále fotografie s náboženským, nebo politickým obsahem, s vulgárním, rasistickým, nebo jiným obecně nepřijatelným obsahem.

7. HODNOCENÍ FOTOGRAFIÍ
Soutěžní fotografie hodnotí odborná porota složená ze zástupců společnosti FOTOLAB a Nikon. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu složení poroty v kterémkoliv stádiu soutěže. Proti hodnocení poroty se není možno odvolat, její rozhodnutí je konečné a neměnné, s výjimkou případů, kdy bude po vyhodnocení soutěže následně zjištěno, že účastník soutěže získal cenu na základě nepravdivých údajů či porušení pravidel soutěže.

Vyhlášení vítězů se uskuteční vždy nejpozději týden po ukončení každého kola soutěže. Vítězové budou kontaktování prostřednictvím zprávy přes Instagram.

8. SOUTĚŽNÍ CENY
1. cena: 15% sleva na techniku Nikon v prodejnách FOTOLAB
2. cena: poukaz na CEWE fotoslužby v hodnotě 1 000 Kč
3. cena: poukaz na CEWE fotoslužby v hodnotě 500 Kč

9. PRAVIDLA SOUTĚŽE A ROZHODNÉ PRÁVO
Pravidla soutěže jsou po celou dobu soutěže veřejná a přístupná na stránce www.fotolab.cz/blog

komentářů

  • Byl jsem zvědavý na komentovanou prohlídku 4. 11. v Galerii Šantovka v Olomouci, bohužel jsem na internetu nikde nedohledal čas a ani pracovníce prodejny Fotolab a informační služba Galerie Šantovka nebyly schopny podat žádné informace a ani management obou firem nic nevěděl. ?.

  • Dobrý den, mohu se zeptat, zda sleva platí pouze v místě, kde je konaná výstava nebo platí po dobu výstavy, ale v jakékoli prodejně fotolab?

Sledujte nás

Odběr novinek

* povinné pole

Anketa

CSC nebo zrcadlovka?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Facebook

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .

Měsíčník FOTOLAB

Akční leták