Podporujeme a pomáháme

V rámci naší charitativní činnosti se snažíme pomáhat a podporovat projekty, které jsou našim srdcím blízké. Proto jsme si vybrali dvě nadační společnosti, z nichž jedna se zaměřuje na podporu nemocných mladých lidí a druhá se pro změnu zaměřuje a podporuje naše seniory a nabízí jim šanci na důstojné stáří.


Nadační fond Pink Bubbles

se zaměřuje na podporu onkologicky nemocných náctiletých a mladých dospělých po celé České republice a to nejenom po dobu léčby, ale hlavně po dobu rekonvalescence a při jejich návratu do života.


Domov Sue Ryder

je obecně prospěšná společnost, jejíž hlavní činností je poskytování sociálních služeb pro seniory. Usilují hlavně o to, aby senioři a jejich blízcí s jejich podporou prožívali důstojné stáří, zůstávali součástí přirozeného společenství a objevovali drobné radosti života.


Dětský domov Sedloňov

Dětský domov pečuje o 33 dětí ve věku od 3 do 26 let, případně po dobu přípravy na budoucí povolání. V dětském domově žijí děti, které z vážných důvodů nemohou vyrůstat ve vlastní rodině.


Domov Palata

Posláním Domova je komplexní služba lidem se zrakovým postižením. V Domově jsou služby určeny klientům se zrakovým postižením, kteří pro snížení soběstačnosti v základních životních úkonech - např.v osobní péči, v orientaci, v péči o domácnost – nemohou či nechtějí žít ve svých domovech.


Společnost DUHA

Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou

Cílem a účelem nadace je pomoci dětem postiženým mozkovou obrnou. Patronace nad dětskými léčebnami, stacionáři a ústavy, zkvalitnění a rozšíření léčebné a rehabilitační péče ve spolupráci se světovými zdravotnickými centry. Zaměření na integraci postižených do běžného života a mezi zdravé děti.


Zase ležím v Krči, No a co!

Ležet v nemocnici je pro dítě sotva radostné. My však věříme, že právě radost a dobrá nálada v léčbě pomáhají. Proto se pro naše malé pacienty snažíme vytvořit prostor, ve kterém se budou cítit spokojeně a příjemně, skoro jako doma. FOTOLAB.cz podporuje tento projekt tiskem charitativních fotokalendářů na rok 2014.


Poradna rané péče DOREA

Poradna rané péče DOREA je střediskem Slezské diakonie, která je nestátní neziskovou organizací a poskytuje své služby v sociální oblasti. Působí především na území Moravskoslezského kraje a v současné době poskytuje 95 služeb pro více než 4500 uživatelů. V centru pozornosti Slezské diakonie stojí lidé s postižením, senioři, lidé bez domova a všichni ti, kteří se dostali do nejrůznějších těžkých životních situací.


Spolurádi o.s.

Spolurádi o.s. je společný projekt mladých, ale zkušených lidí, kteří se po pár letech práce s (nejen) lidmi s(nejen) mentálním postižením rozhodli prošlapat si na tomto rozoraném poli vlastní cestičku.


Studio Oáza

Studio Oáza je nezisková organizace, která již od roku 1992, nabízí kulturní, vzdělávací a umělecké aktivity pro děti, mládež i dospělé s mentálním postižením. Naší snahou je těmto lidem poskytnout kvalitní náplň volného času, umožnit jim rozvinout jejich schopnosti a integrovat se do společnosti.


Český ráj

Občanské sdružení „o. s. Sportem proti bariérám – Český Ráj“ bylo založeno se záměrem umožnit nejvíce handicapovaným lidem (s nejtěžším fyzickým postižením) sportovní a společenské aktivity. Poskytují také sociální služby, osobní asistenci a chráněnou dílnu.


Dětský domov Korkyně

Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s. v Korkyni zahájil provoz již před 22 lety a byl prvním nestátním dětským domovem v České republice. Zajišťuje péči pro děti ve věku od 3 do 18 let (v případě dalšího studia až do 26 let) s nařízenou ústavní výchovou. V dětském domově se snažíme pro děti vytvořit bezpečné přijímací zázemí, přistupujeme k dětem s respektem, úctou a láskou pro jejich zdravý rozvoj. Naším přesvědčením je, že dětský domov má dát dětem to, co potřebují, aby v dospělosti dokázaly žít spokojený život. Tedy i vědomí odkud pochází a kam patří, proto podporujeme vztahy, které jsou pro děti vrozené, trvalé a které neztratí odchodem z dětského domova, a to jsou vztahy k rodičům, příbuzným či blízkým.

Spolupracujeme:

Součástí našich aktivit je také spolupráce s řadou významných i méně známých společností a firem z různých oblastí kultury, sportu a podnikání. Myslíme si totiž, že vzájemná spolupráce nám můžeš oboustraně poskytnout nové obzory a nové šance.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.
Další informace.