Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů – FOTOLAB klub

 1. Kdo jsme a proč po Vás chceme osobní údaje?

Jsme společnost CeWe Color, a.s., se sídlem Kloknerova 2278/24, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 49241338, registrovaná u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 2111 (dále jen „CEWE“ nebo „Správce“). Možná nás také znáte pod obchodním označením FOTOLAB. Provozujeme internetové obchody na stránkách www.cewe.cz a www.fotolab.cz a věrnostní FOTOLAB klub na stránkách klub.fotolab.cz.

Dáváme Vám mj. různé výhody v našem věrnostním FOTOLAB klubu (dále také jako „věrnostní klub“), příp. Vás oslovujeme jako naše zákazníky prostřednictvím obchodních sdělení. Za uvedenými účely nám poskytujete určité osobní údaje, které dále zpracováváme. Jsme tedy jejich správcem a máme odpovědnost za jejich ochranu a zabezpečení a za to, že jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy (zejména Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů).

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Proto jsme přijali celou řadu technických a organizačních opatření za účelem ochrany a zabezpečení Vašich osobních údajů před ztrátou, zneužitím nebo neoprávněným přístupem.

 1. Jak nás můžete kontaktovat ohledně Vašich osobních údajů?
  Na naši společnost CEWE se můžete obracet se všemi dotazy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů

a uplatňovat svá práva subjektů údajů (viz článek 9 této informace), a to:

 1. písemně nebo osobně na adrese našeho sídla: Kloknerova 2278/24, 148 00 Praha 4
 2. elektronicky na e-mailovou adresu: osobni-udaje@cewe.cz
 3. telefonicky na tel. čísle: 272 071 200.
 1. Zpracování osobních údajů v souvislosti s registrací do FOTOLAB klubu

Do FOTOLAB klubu se můžete dobrovolně zaregistrovat a prostřednictvím této registrace nám poskytnout ke zpracování Vaše osobní údaje, a to sVaším výslovným souhlasem. Nejde tedy o požadavek spojený s uzavřením smlouvy o poskytnutí fotoslužeb nebo koupě zboží a žádnou povinnost osobní údaje k registraci a vedení Vašeho účtu ve FOTOLAB klubu nemáte. Nicméně bez jejich poskytnutí nebudete moci být jeho členem a čerpat výhody, které FOTOLAB klub nabízí.

Účelem zpracování osobních údajů je vedení Vašeho účtu ve věrnostním klubu s cílem poskytnout Vám různé výhody (např. slevy, vouchery a jiné nabídky), evidence Vašich bodů za nákupy provedené na našich webových stránkách či prodejnách, vyřizování objednávek odměn a jejich reklamace a dále plnění právních povinností z hlediska účetních a daňových právních předpisů.

V rámci Vašeho členství budeme evidovat Vaše jméno, příjmení, adresu, email a telefon, číslo Vaší věrnostní karty (byla-li vydána a přiřazena k účtu), počet nasbíraných bodů, historii objednávek a čerpání odměn.

Právním titulem pro zpracování osobních údajů pro shora uvedené účely je Váš výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, který můžete kdykoliv odvolat, a dále plnění právních povinností v oblasti účetnictví a daní. V případě odvolání Vašeho souhlasu přestáváte být členy věrnostního klubu a přicházíte o připsané body a nárok na odměny. Vaše členství ve FOTOLAB klubu bude také zrušeno, pokud si zrušíte registrovaný účet pro objednávání na našich stránkách fotolab.cz, neboť jsou tyto účty vzájemně provázány, aby mohlo docházet ke správnému zápisu bodů za provedené objednávky. Po zrušení členství můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje ještě z titulu oprávněného zájmu za účelem vypořádání vzájemných pohledávek po dobu 1 roku, případně déle z titulu plnění právních povinností dle právních předpisů v oblasti účetnictví a daní (viz níže bod 6).

 

 1. Vrámci registrace do věrnostního klubu se můžete přihlásit také k odběru obchodních a marketingových sdělení? Co to znamená z hlediska osobních údajů?

Obchodní a marketingová sdělení jsou zejména nabídky našeho zboží a našich služeb, informace o akčních nabídkách a slevách, zasílání měsíčního zpravodaje v elektronické nebo tištěné podobě, pozvánek na naše marketingové a společenské akce, zasílání novinek a článků z našeho FOTOLAB blogu apod.

V případě, že jste členy našeho věrnostního klubu Vám můžeme tato sdělení zasílat na Vaši emailovou adresu, pokud jste nám k tomu při registraci poskytli výslovný souhlas.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro tyto účely lze vzít kdykoliv zpět (odvolat jej), a to kliknutím na odkaz obsažený v obchodním sdělení, že si již nepřejete taková sdělení dostávat (tzv. opt-out princip), nebo kterýmkoliv způsobem uvedeným v bodě 2 výše, kdy Vám poradíme, jak na to.

 1. Voláte na naši infolinku? Co to znamená z hlediska Vašich osobních údajů?

Pokud nám zavoláte na naši infolinku, vždy Vás na začátku upozorníme, že hovory jsou nahrávány a monitorovány z důvodu zaznamenávání Vašich požadavků za účelem vyřizování objednávek (včetně reklamací), zvyšování kvality našich služeb a zajištění bezpečnosti. Infolinka je provozována společně s naší zákaznickou linkou pro prodej našich produktů. Právním základem tohoto zpracování je u věrnostního klubu především náš oprávněný zájem. Celý rozhovor je nahráván v našem softwaru a veden spolu s telefonním číslem, ze kterého nám voláte, a k tomu jsou pořizovány osobní údaje, které nám případně sdělíte – např. jméno, příjmení, údaje o důvodu hovoru (např. objednávka odměn, údaje z věrnostního účtu, hlášení ztráty věrnostní karty, reklamace bodů a odměn apod.).

 1. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?
  Vaše osobní údaje ukládáme (resp. zpracováváme) po následující dobu:
 • –  do doby odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely registrace ve věrnostním klubu případně do doby zrušení registrace z jiného důvodu, přičemž ještě jeden rok po ukončení Vaší účasti můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem vyřízení vzájemných pohledávek z důvodu našeho oprávněného zájmu;
 • –  po dobu nutnosti plnění povinností vyplývajících z daňových a účetních právních předpisů (tj. až 10 let);
 • –  u obchodních sdělení do doby odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení (u těchto sdělení je to maximálně 5 let, pak vyřazujeme Váš email z databáze) nebo do okamžiku zrušení registrace u věrnostního klubu;
 • –  telefonní hovory z infolinky pak po dobu 6 měsíců.
 1. Kdo nám pomáhá při zpracování osobních údajů a může tak k nim mít přístup (zpracovatelé a příjemci)?

Poskytovatelé IT služeb: Hlavní poskytovatel IT řešení našich webových stránek, jakož i serverů, na kterých jsou veškerá data uložena, je naše mateřská společnost CEWE Stiftung & Co. KGaA, Německo, se kterou sdílíme i náš vnitřní informační systém, kde jsou Vaše data zpracovávána a zasílána obchodní sdělení CEWE. Společnost CEWE používá pro Systém věrnostního klubu a pokladního systému FOTOLAB klubu software společnosti Novum Global, a.s. (ČR). Dále nám mohou pomáhat další poskytovatelé softwarového řešení pro provoz webových stránek či poskytovatelé cloudových a hostingových i jiných IT služeb nebo softwaru pro infolinku.

Ostatní: Dalšími zpracovateli Vašich osobních údajů pak mohou být naši obchodní zástupci, archivační, tiskařské a grafické firmy, naše jednotlivé provozovny FOTOLAB a dále partnerské sběrny.

Příjemci Vašich osobních údajů mohou být přepravci (Česká pošta a PPL), naši daňoví poradci, auditoři, právníci či inkasní agentury.

 

 1. Předáváme Vaše osobní údaje do zahraničí?

Vaše osobní údaje jsou prostřednictvím webových aplikací a sdíleného informačního systému poskytnutých naší mateřskou společností částečně zpracovávány (uchovávány) v Německu. Zpracování dat v systému Novum Global provádíme v České republice. Jinak do třetích zemí (mimo EU) Vaše osobní údaje nepředáváme.

 1. Jaká jsou Vaše práva jako subjektu údajů

Pokud jste nám poskytli své osobní údaje, máte vůči nám následující práva:

 • –  právo odvolat kdykoliv výslovně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů (u marketingových a obchodních sdělení, se členstvím ve FOTOLAB klubu);
 • –  právo na přístup k Vašim osobním údajům (můžete požádat o přesné informace, jak jsou Vaše údaje zpracovávány);
 • –  právo na opravu osobních údajů (provedeme aktualizaci či opravu);
 • –  právo na výmaz osobních údajů (za předpokladu, že neexistuje žádný jiný právní důvod k jejich zpracování);
 • –  právo na omezení zpracování osobních údajů (např. v případě protiprávnosti zpracování můžeme přestat částečně zpracovávat Vaše údaje nebo k nim omezit přístup);
 • –  právo na přenositelnost osobních údajů (je-li to technicky možné, předáme Vaše osobní údaje v určitém formátu jinému správci);
 • –  právo vznést vůči nám námitku proti zpracování osobních údajů (v případě zpracování pro účely přímého marketingu dle bodu 4).

Vedle toho máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je: Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mailová adresa: posta@uoou.cz.

Tato informace může být průběžně aktualizována, poslední aktualizace proběhla dne 17.05.2019