O nás

Podrobné informace o FOTOLAB.cz - CeWe Color, a.s.

Celosvětový specialista na foto techniku...

 

Vítejte na stránkách mezinárodního prodejce foto techniky, foto služeb , foto dárků a CEWE FOTOKNIHY . Provozovatelem e-shopu FOTOLAB.cz je společnost CeWe Color, a.s. Praha, která je majitelem obchodní značky FOTOLAB.

Společnost FOTOLAB vznikla jako společnost s ručením omezeným již v roce 1990. Díky neotřelým nápadům a situaci na tehdejším fotografickém trhu se dařilo zakladatelům FOTOLABU již od počátku pravidelně zlepšovat hospodářské výsledky a navyšovat tak podíl na trhu.

Jsme největší

Už toto tvrzení je nevyvratitelné, a to především díky obrovské síti prodejen, která čítá 50 kamenných obchodů po celém území České republiky. Na našich prodejnách FOTOLAB.cz se Vám každodenně věnují desítky odborně vyškolených zaměstnanců.

V každé profesionální prodejně máte na výběr nejen z mnoha digitálních fotoaparátů a příslušenství, ale především plný servis odborně proškolených zaměstnanců, nabídku foto služeb ( vyvolávání fotografií a jiné) a spoustu rad a možností.


Z aktuální nabídky služeb:


Z historie firmy:

V roce 1993 již společnost FOTOLAB vlastnila majetek ve výši 60 mil. Kč. V tomto roce se jí také podařila, s pomocí anglické poradenské firmy PA Consulting, transformace na akciovou společnost, jejíž akcie poté vlastnili rovným dílem zakladatelé, pánové Mikšovský a Bayer, a fond 1. IN a.s. banky IPB. V té době se navýšil základní kapitál společnosti na částku 300 mil. Kč.

Vzhledem k chystané a očekávané expanzi bylo nutné najít strategického zahraničního partnera. Po řadě jednání se jím nakonec stal největší nezávislý foto zpracovatel v Evropě, firma CeWe Color, a.s. se sídlem v německém Oldenburgu.

Ta pak v roce 1995 odkoupila část podílu od akcionářů a navýšila základní kapitál společnosti tak, aby získala dvoutřetinový majoritní podíl. V průběhu dalších let společnost CeWe Color, a.s. odkoupila veškeré podíly od zakládajících členů akciové společnosti. Společnost CeWe Color, a.s. se díky tomu roku 2002 stala majoritním akcionářem s podílem 99,56 % na základním kapitálu CeWe Color.

Vstup strategického partnera se ukázal jako rozhodující pro další dynamický růst firmy značky Fotolab, protože díky know-how majoritního akcionáře měla společnost Fotolab možnost plně využít potenciálu fotografického trhu a stát se největší fotolaboratoří v České republice, která navíc založila své dceřiné společnosti i na Slovensku (zde působí firma Fotolab Slovakia a.s.) a v Maďarsku (firma CeWe Color Magyarország Kft.). Velmi dobré výsledky společnosti FOTOLAB vedly vedení CeWe Color, a.s k rozhodnutí postavit v České republice novou velkolaboratoř na zpracování fotografií.

Výstavba velko-fotolaboratoře byla dokončena v květnu roku 2000. Díky tomu nyní FOTOLAB vlastní nejmodernější laboratoř ve středovýchodní Evropě, která plně vyhovuje všem nárokům na výrobu fotografií, a to nejen klasické, analogové, ale i digitální.

Fotolab současně budoval a podporoval své dceřiné společnosti na Slovensku a v Maďarsku. Obě dceřiné společnosti se rozvinuly do prosperujících společností a staly se zrcadlem společnosti FOTOLAB. Maďarská společnost CeWe Color byla koncem roku 2003 začleněna v rámci celoevropského holdingu přímo pod centrální řízení CeWe Color, Oldenburg.

Slovenské dceřiné společnosti byla z logistických důvodů předána část produkce pro rakouský trh. Vzhledem ke spokojenosti rakouských zákazníků s kvalitou fotografií, rozhodlo vedení společnosti, že se na Slovensku postaví nová fotolaboratoř. Přestavba budovy v Petržalce byla dokončena v létě 2005 a od září téhož roku je laboratoř plně v provozu. Postupně přebírá další části Rakouska, pro které vyrábí fotografie, což s sebou samozřejmě přináší výrazně lepší hospodářské výsledky této dceřiné společnosti. Dnem 30. října 2006 byla společnost přejmenována z Fotolab, akciová společnost na CeWe Color, a. s. Společnost dál používá obchodní značku a logo FOTOLAB.

K 1. únoru 2007 koupila společnost CeWe Color, a.s. Praha obchodní podíl fotografické společnosti FotoStar, s.r.o. Teplice a jejich dvou dceřiných společností Bohemia Foto s.r.o. a Fotostar Slovakia s.r.o. Fotostar patřil společně s Fotolabem k leaderům českého trhu. Neustále se snižující počet zhotovovaných fotografií (především analogových) však neumožňoval, aby mohly v České republice efektivně pracovat dvě fotolaboratoře. Proto se pan Ladislav Koštíř, majitel firmy Fotostar, rozhodl nabídnout CeWe svůj podíl k odkupu.

Po cca půlročním jednání se obě strany dohodly na podmínkách převzetí a nyní obě laboratoře pracují pod jedním majitelem a využívají synergické efekty z tohoto vyplývající. CeWe Praha se soustředí především na základní prvovýrobu a v Teplicích se převážně vyrábějí produkty, jako jsou například foto dárky.

Vedle fotografických služeb provozuje naše firma i síť maloobchodních prodejen, kterých je momentálně 50. Našim nejdůležitějším artiklem nabízeným na prodejnách jsou fotografie. Díky naši laboratoři můžeme nabízet vynikající kvalitu za velmi atraktivní ceny.

Každý měsíc vydáváme na podporu prodeje produktů leták, který distribuujeme střídavě přímo přes roznáškové firmy do všech domácností v okolí našich prodejen nebo přes vklady v našich nejčtenějších denících Blesk, Dnes či Lidové noviny. Mimo atraktivního zboží zde nabízíme i naše základní fotografické produkty, neboť spousta snímků zůstává uložena pouze na domácích počítačích či jsou jen přepálena na CD. Výrazně marketingově podporujeme naše foto dárky, kde nabízíme celou paletu zboží, kdy si může zákazník přidat svou fotografii na trika, čepice, hrnky, podložky na myš atd. Na konci roku bývá pochopitelně nejúspěšnějším dárkem vlastní kalendář.

V roce 2006 se podařilo umístnit na každé naší prodejně tzv. DigiFilmMaker přístroj, který umožní našemu zákazníkovi bez problémů přenést data ze své paměťové karty nebo i z mobilu na CD, a z něho pak objednat jak fotografie, tak foto dárky. Na každé prodejně je umístněno několik těchto přístrojů a zájem klientů neustále roste.

Pro naše zákazníky nabízíme i další atraktivní službu: prodej zboží přes internet pomocí našeho e-shopu, umístněného na našich webových stránkách. Tato služba se velmi osvědčila, neboť dodáváme zboží zákazníkovi přímo do domu. Do budoucna počítáme s dalším rozšířením našich služeb přes internet, protože se zde koncentruje největší část našich zákazníků.

*Není-li výslovně uvedeno jinak, všechny ceny jsou uvedené vč. DPH a ke každé zakázce je účtováno dopravné a balné dle ceníku.
Facebook YouTube YouTube Google+ Twitter Blog FOTOLAB.cz